Joga na stronie

Joga na stronie

Juwal Harari “21 lekcji na XXI wiek”

21 lekcji na XXI wiek, książka Juwala Harariego porusza różnorodne problemy współczesnego świata. Ale dla mnie najciekawszy jest temat tożsamości. Jak tworzyć siebie i jak odnaleźć prawdę w tym procesie. To ważne tym bardziej, że jak twierdzi autor, budowanie siebie nie jest jak kiedyś zadaniem młodego wieku. Teraz, wobec ciągłych zmian, musimy pracować z tożsamością cały czas.

Juwal Harari, autor “21 lekcji na XXI wiek”

Juwal Harari jest historykiem, profesorem na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Oprócz 21 lekcji na XXI wiek wydał znane na rynku polskim Sapiens: od zwierząt do bogów i Homo deus: krótka historia jutra. Wszystkie prace stały się światowymi bestsellerami. I nic dziwnego. To niezwykle inspirujące teksty, ujmujące ludzkie problemy w globalnym, szerokim ujęciu.

Wielość opowieści

Jak mówi Juwal Harari: ludzkość to gatunek bajarzy. Tworzymy swoją tożsamość, opierając się na opowieściach. A opowieści to wszystko, w co wierzymy, ideologie, religie czy zwyczaje. Wszystkie one nie mają wymiaru obiektywnego. To my nadajemy im moc, wierząc w nie. A jeżeli opowieści naszego życia nie są realne, czy na pewno chcemy się im poddać?

Kiedyś rodziliśmy się w pewnej rodzinie, mieście, kraju. Nasz status wydawał się oczywisty, nadany nam od urodzenia. Dziś mamy dostęp do różnych opowieści, z całego świata. Możemy dokonywać wyboru, w czym łatwo się zgubić.

Medytacja – kim jestem

Juwal Harari praktykuje medytację Vipassana. Medytuje codziennie, po dwie godziny. A raz w roku wyjeżdża na medytacyjne odosobnienie. Jak przekonuje, medytacja odmieniła jego życie. I książka 21 lekcji na XXI wiek także zachęca do medytowania.

Medytację kim jestem praktykowali Ramana Maharishi oraz Nisargadatta Maharadż, mistrzowie adwajtawedanty. To podstawowe, najważniejsze pytanie naszej egzystencji. I nie chodzi tu o powierzchniowe odpowiedzi, znane z codzienności. Chodzi o najgłębszą jakość – ja, która ukaże nam się po zdjęciu wszystkich warstw, narzuconych przez społeczeństwo.

Więcej na ten temat w filmie na YouTube:

Juwal Harari

21 lekcji na XXI wiek

Wydawnictwo Literackie