Joga na stronie

Joga na stronie

Lęk. Dlaczego się boimy?

Lęk. Skąd się bierze? Jak go zrozumieć? Jak nim zarządzać?

Ostatnio wielu z nas stawia te pytania. Czujemy ten niepokój w gardle, w żołądku, który blokuje. nie pozwala nam żyć normalnie. Ale zaraz! Czy na pewno ten lęk się racjonalny?

W 1934 roku Jamuna Prasad badał pogłoski, jakie niosły się w Indiach po trzęsieniu ziemi. Wnioski, jakie sformułował zainteresowały około 20 lat później Leona Festingera i skłoniły do opracowania teorii dysonansu poznawczego. Wynika z nich, że trudniej być obok niż w centrum wydarzeń.

Więcej na ten temat w filmie:

Bibliografia:

Jamuna Prasad “THE PSYCHOLOGY OF RUMOUR: A STUDY RELATING TO THE GREAT INDIAN EARTHQUAKE OF 1934” British Journal of Psychology July 1935

Durganand Sinha “BEHAVIOUR IN A CATASTROPHIC SITUATION: A PSYCHOLOGICAL STUDY OF REPORTS AND RUMOURS” British Journal of Psychology August 1952

Leon Festinger “TEORIA DYSONANSU POZNAWCZEGO” Wydawnictwo Naukowe PWN Tłumaczenie: Julitta Rydlewska